Η κατηγοριοποίηση

Οι άνθρωποι ταξινομούνται σε τρείς τύπους ανάλογα με τη σκελετική κατασκευή τους. Ο κάθε τύπος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες, οι οποίες και αναλύονται εκτενώς στα κεφάλαια του βιβλίου που εκδόθηκε απο τις εκδόσεις Λιβάνη με τίτλο « Άνοιγμα Αγάπης, Πορεία Ζωής ». Ο Α τύπος, εγκεφαλικό άτομο, νευριάζει για το σήμερα, ο Β τύπος, που λειτουργεί συναισθηματικά, αγχώνεται για το αύριο, ο Γ τύπος λειτουργεί λεμφικά, πονάει για το χθες και καταλήγουν και οι τρεις τύποι να χάνουν το σήμερα