Το κυρίαρχο γονίδιο

Μολονότι τρεις οι σκελετικοί τύποι, οι χαρακτήρες είναι έξι ανάλογα με το αν έχει πάρει κανείς τη στιγμή της σύλληψής του το κυρίαρχο γονίδιο ως προς τον τύπο του από τον πατέρα (♂) ή τη μητέρα (♀) του. Όταν κάποιος έχει πάρει το κυρίαρχο γονίδιο από τον πατέρα, κυριαρχεί δηλαδή το αρσενικό στοιχείο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι, ανεξαρτήτως του τύπου του, συνηθίζει να εκφράζεται με πιο απότομο και νευρικό τρόπο. Xαρακτηριστικό του είναι η εξωστρέφεια αλλά και η έλλειψη διπλωματίας. Όταν το κυρίαρχο γονίδιο είναι από τη μητέρα, οπότε και κυριαρχεί το θηλυκό στοιχείο, τότε γενικά εκφράζεται με ηπιότερο και πιό γλυκό τρόπο, είμαστε πιο εσωστρεφείς και δεκτικοί.