Ο ρόλος της υπόφυσης

Ο ρόλος της υπόφυσης είναι γνωστός στην Ιατρική. Αυτό που δεν είναι ακόμη γνωστό, είναι η σπουδαιότητά της και η κυρίαρχη θέση της στην συνολική υγεία του σώματος.
Η υπόφυση επιτελεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο έργο για τον άνθρωπο, δέχεται την κοσμική ενέργεια και μέσω αυτής πληροφορίες και απαραίτητα στοιχεία για το σώμα μας. Ταυτόχρονα, διαμέσου των νευροδιαβιβαστών, εκπέμπει προς τον οργανισμό ηλεκτρομαγνητική ενέργεια (και πληροφορίες), με αποτέλεσμα να εκχέονται στο σώμα χημικές ουσίες απαραίτητες για τη καλή λειτουργία του.

Αυτές οι ουσίες είναι υπεύθυνες για την ένταση ή την χαλάρωση του οργανισμού μας. 


Πολλές φορές η υπόφυση «κλείνει» από τις επαναλαμβανόμενες και αντικρουόμενες σκέψεις που καταλήγουν σε εμμονές, με αποτέλεσμα ο οργανισμός μας να δέχεται ολοένα και λιγότερη πληροφορία.Και επειδή τα συναισθήματά μας μεταβάλλονται συνεχώς με τη σκέψη, που κι αυτή διαφοροποιείται με ταχύτητα, καταλήγουμε να απομακρυνόμαστε από τους ανθρώπους, να κλεινόμαστε στη μοναξιά και στον πόνο.

Όταν όμως υπάρχει μοναξιά, αποκόβεσαι από την Αγάπη. Κι όταν αποκόβεσαι από την Aγάπη, χάνεται ΚΑΙ το σώμα σου ΚΑΙ η ψυχή σου.